Povratak u budućnost: Kako digitalni potpis mijenja poslovanje u BiH?

U savremenom dobu digitalizacije, digitalni potpis postaje nezaobilazna komponenta učinkovitog i transparentnog poslovanja. U BiH, iako postoji tehnička infrastruktura, zakonski okvir za implementaciju digitalnog potpisa još uvijek nije potpuno oblikovan. Upravo ovo otvara niz pitanja i pruža prostor za duboku i konstruktivnu diskusiju koja će biti u fokusu panela "Kako digitalni potpis mijenja poslovanje u BiH?"

Panel okuplja stručnjake iz različitih sfera - od lidera u bankarstvu do predstavnika vodećih regionalnih kompanija specijaliziranih za elektronsko bankarstvo, digitalna rješenja i elektronske certifikate, do stručnjaka za zakonodavstvo i korporativne poslove. Oni će se baviti različitim aspektima digitalnog potpisa, uključujući tehničke i sigurnosne aspekte, regulatorne izazove i koristi koje donosi implementacija ovog sistema.

Rasprava će obuhvatiti pregled trenutnog stanja u BiH, istražujući razloge zbog kojih digitalni potpis još nije potpuno implementiran, kao i prepreke i izazove s kojima se zemlja suočava. Panelisti će također deliti iskustva i najbolje prakse iz regije i šire, nudeći uvide u tehničke aspekte implementacije i potrebne zakonske korake da se ovaj proces ubrza.

Dodatni fokus biće na edukaciji i promociji digitalnog potpisa među građanima i poslovnim subjektima, istražujući strategije za podizanje svijesti o prednostima i pravilnom korištenju digitalnog potpisa.

Ovaj panel neće samo ponuditi priliku za dubinsku diskusiju već i demonstraciju kako digitalni potpis funkcioniše u praksi, uz prezentaciju najboljih praksi iz drugih zemalja, nudeći tako konkretna rešenja i korake naprijed ka potpunoj digitalizaciji procesa potpisivanja u BiH.

Prisutni će svjedočiti i biti dio vitalne diskusije koja će ih povesti na putovanje kroz poslovne promjene koje donosi digitalni potpis. Ovo će biti prilika za povratak u budućnost poslovanja, gdje se postavljaju temelji za transparentniju i ekonomski jaču BiH.

0