Jasmin Marić

Jasmin Marić


OLX.ba , Business development
Bosnia and Herzegovina
 

Oduvijek sam angažiran na projektima IT, prodaje i razvoja poslovanja. Moje akademsko obrazovanje je u domenu biznisa, a najviše me privlače IT proizvodi i usluge kao i digitalni poslovni modeli. Većinu svog radnog iskustva vežem za prodajno i marketing savjetovanje, digitalni marketing, istraživanje i razvoj poslovanja. Pored marketing tema aktivan sam član lokalne startup scene gdje sam angažovan kao mentor nekoliko startup projekata, savjetnik na projektima digitalizacije i razvoja online prodaje. Trenutni sam predsjednik Asocijacija za internet trgovinu “eComm” u BiH.