Goran Dizdarević

Goran Dizdarević


Logosoft d.o.o. , Sistem integrator
Bosnia and Herzegovina

Goran Dizdarević zaposlen je u Logosoft d.o.o. Sarajevo kao Sistem integrator, posebno specijaliziran za Microsoft platforme. Ima više od 15 godina iskustva u radu sa server platformama u različitim okruženjima. Posljednjih nekoliko godina intenzivno se bavi poslovnim cloud platformama, kakav je Microsoft 365 te prateći servisi.