Amina Karić

Amina Karić


Authority Partners , VP Operations
Bosnia and Herzegovina

Sa preko 20 godina iskustva rada u oblastima razvoja softvera, strateškog planiranja i upravljanja u IT industriji, Amina Karić, Vice President operacija globalne IT kompanije Authority Partners, od samog početka aktivno je uključena u njen rast i razvoj u Bosni i Hercegovini.

Diplomirala je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, a karijeru u Authority Partners-u je započela kao sinzinjer software-a.

Kroz svoje dugogodišnje radno iskustvo posvećena je stvaranju novih vrijednosti, obrazovanju novih talenata i sveopćem razvoju IT industrije u BiH. Vođena motivisanjem novih generacija da iskoriste sve mogućnosti u IT industriji, te da sebi stvore bolji život i doprinesu društvu u kojem žive, česta je predavačica na poslovnim i IT konferencijama, te raznim društvenim događajima.