Marko Totović je bio glavni urednik ERP Magazina u periodu 2015-2018 godine. U tom periodu je radio i na nekoliko Dynamics NAV i CRM projekata za inostrane naručioce. Od 2017. godine je angažovan u kompaniji Comtrade System Integration u timu zaduženom za implementacije Microsoft Dynamics 365 rešenja. Radom na pripremi i uređivanju ERP Magazina naučio je osnove različitih ERP rešenja koja se koriste u regionu, a u Comtrade-u je stekao prva iskustva u radu sa Microsoft CRM rešenjima.

Svoje prvo predavanje na temu poslovnih rešenja je imao je na Tarabici. Od 2018. godine je počeo da objavljuje i tekstove vezane za Dynamics 365 i Office 365 rešenja kako na privatnom blogu. Do 2020 godine je bio deo kompanije GoPro d.o.o. u kojoj je radio na poziciji CRM/DMS Consultant, a od 2021. godine deo je kompanije sa.global i član CE tima, gde radi na razvoju i implementaciji Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement rešenja i Power Plaftorm aplikacija.