Denis Mušić

Denis Mušić


Fakultet informacijskih tehnologija , Vanredni profesor
Bosnia and Herzegovina

Denis Mušić je vanredni profesor na Fakultetu informacionih tehnologija pri Univerzitetu "Džemal Bijedić" Mostaru, gdje predaje predmete vezane za programiranje i principe razvoja softvera uopšteno. Bogato iskustvo u razvoju stekao je na projektima vezanim za informacione sisteme u zdravstvu, univerzitetske servise, te kao konsultant za privatne kompanije. Duži niz godina je bio koordinator Microsoft IT Academy na FIT-u, a je posjedovao MVP titulu. Osim toga, organizira popularno Coding Challenge takmičenje, priprema kurseve u izdanju MVP-Press-a, te je veoma aktivan član lokalne MS zajednice.