Mustafa Toroman

Mustafa Toroman


Devoteam , Solution Architect
Bosnia and Herzegovina

Mustafa Toroman je Solution Architect posvecen cloud-native aplikacijama i migraciji postojecih rjesenja u cloud. Posljednjih godina ima focus na DevOps i sigurnost. Pobornik je principa 'sve je kod' i DevOps Institute Ambassador od 2020. godine. Cest je predavac na konferencijama u regiji i svijetu, kao sto su Microsoft Ignite, Microsoft Build, European Collaboration Summit, European Cloud Summit, Techdays itd. Autor je nekoliko knjiga o Microsoft Azure i Cloud computing-u. Microsoft MVP za Microsoft Azure od 2016 i C# Corner MVP od 2020.