Rijad Smajlovic

Rijad Smajlovic


Authority Partners , Lead Infrastructure Engineer
Bosnia and Herzegovina
   

Rijad je zaposlen kao Lead InfrastructureEngineer u firmi Authority Partners. Posjeduje dugogodisnje iskustvo u dizajnu I implementaciji kompleksnih sistemskih rjesenja baziranih na Microsoft tehnologijama. U posljednje vrijeme je rad na virtualizaciji I sigurnosti lokalne infrtastrukture zamjenio za cloud, te je fokusiran na Office365, Azure rjesenja i DevOps. Posjeduje niz Microsoft certifikata, a pored toga je I MCT preko 15 godina.