Dragana Preradović Kulovac

Dragana Preradović Kulovac


Univerzitet u Banjoj Luci, Ekonomski fakultet , Viši asistent
Bosnia and Herzegovina
 

Trenutno radi na primjeni alata umjetne inteligencije, kojim bi se spriječilo osipanje studenata, tj. prekid studiranja na javnim univerzitetima u BiH. Želi što ranije, tj. na početku prvog semestra predvidjeti da li će, kad će, te iz kojih razloga student prekinuti studij, prije nego što sam student donese odluku da isti napusti.  Čeka datum odbrane doktorske teze iz ove oblasti na Korvinus univerzitetu u Budimpešti. Ima iskustvo rada u privredi, IT firma, a trenutno radi kao viši asistent na Ekonomskom fakultetu, Univerziteta u Banoj Luci.