Elma Crljenica

Elma Crljenica


BBS d.o.o. , Vođa SW službe
Bosnia and Herzegovina

Elma Crljenica, od studentskih dana uposlenica firme BBS d.o.o. Sarajevo. Preko 18 godina vodi projekte implementacije ERP rješenja (Navision, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics 365 Business Central). Diplomirala je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, 2003. godine, a zvanje magistra nauka stekla na istom fakultetu 2010. godine. Svakodnevni posao je maksimalno orijentiran ka klijentima i ERP rješenjima. Osluškujući zahtjeve klijenata, zajedno sa svojim timom, nastoji IT podrškom pratiti rast poslovanja klijentskih kompanija. Trenutno je na funkciji vođe SW službe u firmi BBS d.o.o. Sarajevo. Kontakt: elma.crljenica@bbs.ba