Slavko Kukrika

Slavko Kukrika


Slavko Kukrika s.p. , Sam svoj gazda
Slovenia

Ljudi koji znaju Slavka Kukriku slažu se da ga nije jednostavno opisati u nekoliko rečenica. Slavko je Microsoft certificiran predavač (MCT), konsultant i autor više knjiga o Microsoft tehnologijama. Sa Microsoft proizvodima radi više od 20 godina i specializirao se za Microsoft 365 i Azure. U poslednje vreme radio je na nekoliko pojekta koji su uključivali implementaciju Azure servisa i povezivanje on-premises infrastrukuture sa Microsoft Azure. Slavko poseduje mnoge tehnicke certifikate i svaki dan pokušava produžiti na bar 25 sata.