Od početka karijere bavi se full-stack razvojem web aplikacija, servisa i složenih poslovnih sistema. Danas je DevOps engineer prvenstveno za Azure Cloud platformu i VSTS(#Azure DevOps). Bavi se razvojem aplikacija baziranih na .NET core (ASP.NET Core) platformi, ETL sistema, front-end dijela. Zanimao se za tehnologiju što ga je vodilo do Elektrotehničkog fakulteta. Bio je predavač na MS Community 2017, MS Network 2018, SQL Saturday 2018 te na nekoliko lokalnih community grupa. Bio je trener na Microsoft kursevima za razvoj web aplikacija. Sada istražuje svijet AI, ML i naprednih algoritama na master studiju. Od certifikata posjeduje MCP, MTA, MCT za 2019-2020 godinu, MCSD te MCSA za razvoj web aplikacija.