Počeo programirati u Assembleru, nakon toga susreo se sa Windows NT i otada se svakodnevno bavi informacijskim tehnologijama. 

Kao Cloud Security Architect, instruktor i predavač, radi s mnogim kompanijama koje počinju koristiti ili već koriste Microsoft Azure i cloud.

Predavač je službenih Microsoft, EC-Council, CompTIA, kao i vlastitih Azure i Security tečajeva. Ujedno je Microsoft MVP, Microsoft Certified Trainer (MCT), MCT Regional Lead, Certified EC-Council Instructor (CEI), i nositelj mnogobrojnih ostalih certifikata, a kao predavač često sudjeluje na mnogim internacionalnim konferencijama.