Miroslav je senior software architect za .NET i JavaScript, zaposlen u firmi Seavus na poziciji Technical Lead. Koristi .NET platformu još od verzije 1.0. Od Windows Forms-a, preko WPF-a i Silverlight-a, sve do ASP.NET Core. Trenutno je fokusiran na ASP.NET Core i client side JavaScript development, kao i na software craftsmanship. Tokom karijere radio je na mnogim manjim i većim projektima, uključujući i par lokalnih startup-a. Bio je jedan od članova razvojnog tima Kicks platforme, kao i jedan od moderatora za http://javascriptkicks.com i http://dotnetkicks.com. Redovan je predavač na sastancima i jedan od vođa korisničke grupe "BLbit Banja Luka". Ima blog na adresi https://miroslavpopovic.com.