Berina Hrustić

Berina Hrustić


Logosoft d.o.o. , Šef službe za planiranje i upravljanje uslugama i marketing
Bosnia and Herzegovina

Berina Hrustić, mr.sci., dipl.ing.el., je završila diplomski i postdiplomski studij na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu na odsjeku za Telekomunikacije. Ima preko 10 godina iskustva u ICT-u, s posebnim naglaskom na ISO standardizaciju, analizu sigurnosti i privatnosti podataka, unapređenju kontinuiteta poslovanja i kvalitete usluga te upravljanje uslugama. Zaposlena je u kompaniji Logosoft na poziciji Šef službe za planiranje i upravljanje uslugama i marketing, a certificirana je za ISO 27001: 2013 Information security Lead Auditor te ISO 27701:2019 Information privacy Lead Auditor.