ICT industrija – Izazovi su prilike novog doba  

Na ovogodišnjoj Network konferenciji, u saradnji sa Američkom trgovačkom komorom u BiH (AmCham) organizujemo panel sa vrlo aktuelnim temama u današnjem poslovanju. Sa našim gostima razgovarat ćemo o tome kako je period pandemije promijenio način rada, da li je remote/hybrid rad efikasniji ili neefikasniji, kako smo prešli iz digitalne komunikacije u digitalnu kolaboraciju, na koji način se naše IT tržište bori sa efektima globalne sigurnosne i supply chain krize, te da li je Quiet Quitting realna pojava ili samo još jedan buzzword. Na panelu učestvuju vodeći ljudi nekih od najuspješnijih BH kompanija.


Business Productivity  Digital Transformation  

Bosanski/Hrvatski/Srpski

Sala 4 (kino sala), 26.10.2022. 15:30 - 17:00