Podrška razvoju inovacija u BiH - Digitalne platforme BH Telecoma  

Inovacije su ključni pokretač procesa digitalne transformacije kao ključa privrednog napretka jedne zemlje. Napredne tehnologije su alat, ali su inovacije te koje donose do ključnih pozitivnih pomaka u BiH društvu. One su te koje su u direktnoj korelaciji sa ekonomskim rastom i povećenjem konkurentnosti privrede.

Predavanje će obuhvatiti ključne digitalne platforme BH Telecoma, BH TechLab i BH SmartLab kreirane s ciljem podrške ubrzanom razvoju inovativnih održivih biznisa u BiH i razvoja pametnih rješenja i usluga iz koncepta Pametnih gradova.


Artificial Intelligence (AI)  Digital Transformation  Internet of Things (IoT)  

Srednji (200)

Bosanski/Hrvatski/Srpski

50 %

Sala 3, 27.10.2022. 15:00 - 15:45