Kubernetes i moderne aplikacije uz VMware  

Moderne aplikacije (cloud native), kontejneri i Kubernetes postaju, i već su postali, svakodnevnica za IT timove. Veliki broj korisnika treba da obezbedi validno okruženje za takve aplikacije i servise, što uz postojeće legacy okruženje može biti veoma izazovno. Treba voditi računa o svim parametrima od sigurnosti do definisanja prava pristupa i polisa koje će se primeniti. VMware kroz svoju Tanzu platformu omogućava da postojeća vSphere okruženja (a takvih je zaista dosta :)) postanu sigurno mesto i za Kubernetes-e i moderne aplikacije, uz podršku za različita public cloud okruženja (kao što je Azure) i različite platforme koje se koriste za kreiranje samih apliakcija. Kroz ovo predavanje pokazaćemo kako se Kubernetes klasteri "vrte" na vSphere-u, kako se upravlja klasterima u multi-cloud okruženju, kako da takva okruženja budu sigurna, i šta to VMware pruža razvojnim timovima.


Containerization / Virtualization  DevOps  Security  

Napredni (300)

Bosanski/Hrvatski/Srpski

10 %

Sala 2, 27.10.2022. 12:00 - 12:45