Microsoft365 - Incident Management  

Nekada prije većina kompanija za potrebe prijavljivanja bilo kakvih problema ili incidenta je nabavljala neko 3rd party rješenje. I ako se sjećate, takva rješenja nisu bila jednostavna za postaviti i konfigurisati u okruženje. Danas, ukoliko ste korisnik Microsoft365 okruženja, Incidnet Management dolazi kao dio Microsoft Defendera. Upravo na ovom predavanju ćete imati priliku da vidite kako se postavlja, konfiguriše i kako funkcioniše Microsoft365 Incident Management, na koje stvari treba obratiti pažnju, koje postavke odabrati i kako voditi incident od prijave do rješenja. Kroz prezentaciju ćemo koristiti Microsoft365 E5 paket, za demo podlogu, a nakon prezentacije ćete imati dosta jasniju sliku oko načina rada i funkcionalnosti Microsoft365 Incident Management. Prezentacija je fokusirana na prikaz realnog okruženja, uz minimalni broj slajdova.


Office 365  Security  

Srednji (200)

Bosanski/Hrvatski/Srpski

80 %

Sala 6, 27.10.2022. 10:00 - 10:45