BC i Dynamics 365 Sales / Power Apps na koje načine mogu da rade zajedno?  

Postoji više načina na koji možemo integrisati BC i D365 Sales / Power Apps ali koji je način ispravan?

Da li postoji značajna razlika u funkcionalnostima ili je samo stvar izbora?

Na ovoj sesiji ćemo pokušati da odgovorimo na ova pitanja i da demonstriramo koji tip integracije treba koristiti u kom slučaju. 

Da li je potrebno uvek napisati kod ili koristiti redovne postojeće integracije. I naravno da li možemo koristiti BC podatke u Canvas modelu aplikacija.


MS Power Platform  MS Visual Studio / Code  MS Dynamics / 365  

Napredni (300)

Bosanski/Hrvatski/Srpski

60 %

Sala 2, 28.10.2022. 11:00 - 11:45