Azure Chaos Studio: What If Murphy Is Right?  

Da li postoje sistemi koji su otporni na zastoje? Da li vam se desio zastoj kada ste najmanje očekivali? Ili na dijelu sistema za koji ste gotovo bili sigurni da nikad neće pasti? Da li ste se sjetili Marfija?

U posljednjih par godina više nije pitanje: “Da li trebamo krenuti sa haos inžinjeringom?”, nego: “Koji je najbolji način da krenem sa implementacijom haos inžinjeringa?”

U ovom predavanju ćemo se saznati šta je haos inžinjering, kako je nastao, ko ima koristi od haos inžinjeringa, šta ga razlikuje od testiranja, kako početi, koje su faze eksperimentisanja, i zašto trebamo eksperimentisati baš na produkciji. Za kraj, upoznat ćemo se sa Azure Chaos Studiom, Microsoftovom haos inžinjering platformom koja poboljšava otpornost aplikacije tako što namjerno ubrizgava greške, usporenja i zastoje u cilju simuliranja zastoja iz stvarnog svijeta. 


MS Azure Analytics  MS Azure Management and Governance  

Srednji (200)

Bosanski/Hrvatski/Srpski

20 %

Sala 5, 28.10.2022. 11:00 - 11:45