Debugging performance @ .Net applications  

.Net je postao jedan od najpopularnijih, a možda i najdominantniji, razvojni okvir koji se koristi za implementaciju različitih vrsta aplikacija. Analogno pomenutom, .Net je preuzeo obavezu upravljanja izuzetno velikim količinama podataka koje u kritičnim momentima obično dovode do usporenja aplikacije što zahtijeva detaljniju analizu i optimizaciju, a prvenstveno identifikaciju "problematičnih" dijelova programskog koda. 
U okviru ovog predavanja slušaoci će se upoznati sa: Visual Studio alatima koji omogućavaju identifikaciju performansno problematičnih dijelova programskog koda, set tipova podataka koje Microsoft preporučuje za unapređenje rada sa velikim setovima podataka, te bibliotekom za testiranje performansi (eng. Benchmark) sa komparativnom analizom u odnosu na preporučenu implementaciju. 


MS Visual Studio / Code  Case Study  

Srednji (200)

Bosanski/Hrvatski/Srpski

60 %

Sala 3, 28.10.2022. 12:00 - 12:45