Microsoft Dynamics 365 Business Central - kao OnPrem ili Cloud ERP rješenje  

Microsoft Dynamics 365 Business Central, kao nasljednik ranije poznatog ERP rješenja Navision / Microsoft Dynamics NAV, na našem tržištu je dostupan kao OnPrem rješenje i uskoro će biti dostupan kao SaaS, tj. puno Cloud ERP rješenje. BBS, kao dugogodišnji Microsoft partner, sa iskustvom od preko 18 godina na projektima implementacije ERP rješenja, predstavit će iskustva kod implementacije OnPrem rješenja Microsoft Dynamics 365 Business Central, kao i pripremu za Cloud. Tokom prezentacije će biti predstavljene oblasti implementacije, alati i procedure koje mogu pojednostaviti proces prelaska na Microsoft Dynamics 365 Business Central. Prezentirat će se i razlike između projekata koji su bazirani na OnPrem ili Cloud ERP rješenju. 


MS Dynamics / 365  

Srednji (200)

Bosanski/Hrvatski/Srpski

30 %

Sala 1, 27.10.2022. 17:00 - 17:45