Uvod u Viva Connections za administratore  

Kao dio Viva Exmployee Experience platforme, Viva Connections nam omogućava da povežemo naš SharePoint Online intranet i Microsoft Teams. U ovom predavanju namijenjenom administratorima biće objašnjen i demonstriran način na koji se jedan Microsoft 365 tenant konfiguriše za Viva Connections.


Internet veza, projektor, pristup na SharePoint Online i Microsoft Teams

MS SharePoint / Server  Office 365  MS Teams / Collaboration tools  

Srednji (200)

Bosanski/Hrvatski/Srpski

50 %

Sala 5, 27.10.2022. 09:00 - 09:45