Kako umjetna inteligencija može spriječiti "osipanje" studenata u BiH  

Upotrebom alata machine (ML) i deep learninga (DL) se može smanjiti napuštanje studija na državnim univerzitetima u BiH. Zašto je ovo važno? Udio visokoobrazovanih u BiH je oko 15% (2019) radno sposobnog stanovništva, što je daleko ispod EU cilja od 40% (koji je trebao biti ostvaren do 2020). Podizanjem učešća visokoobrazovanog stanovništva, dokazano je da se nivo kvaliteta života popravlja, a smanjuje se nivo troškova zdravstva i kriminalne stope. 

Mi smo željeli pokazati da implementacijom modela ML i DL možemo predvidjeti da li će, kada i iz kojih razloga student trajno napustiti studij, kako bi se alarmirao menadžment fakulteta/univerziteta i na vrijeme uticalo, tamo gdje je to moguće.  Zanimalo nas je koji su to faktori koji utiču na trajni prekid studija, te kako naši pametni modeli zaključuju ko će napustiti studij, a ko ne. I htjeli smo da sve to vizuelno predstavimo. 

Uz mnogobrojne izazove, uspjeli smo postići visoke performanse modela i dobiti zanimljive uvide u faktore koji najviše utiču na to ko će napustiti studij, a ko ne.   


Nema preduslova za ovo predavanje.

Data Science  Machine Learning  Case Study  Artificial Intelligence (AI)  Big Data  

Početni (100)

Bosanski/Hrvatski/Srpski

10 %

Sala 5, 28.10.2022. 12:00 - 12:45