Šta nam donosi sledeća faza hibridnog rada i kako da se pripremimo?  

Davno smo prevazišli osnovne tehničke probleme i omogućili hibridni rad, uvidjeli njegove prednosti i više nama nazad. Ali polako se primjećuje da ni naprijed ne ide baš lako.

Microsoftovo istraživanje o trendovima u 2022 je ukazalo da za uspjeh u hibridnom okruženju, nije dovoljna samo tehnologija i kompanijske procedure, već je neophodno graditi kulturu koja obuhvata spremnost da se promijeni skoro svaki aspekt načina na koji se posao do sada obavljao.

Zato se ovo predavanje bavi ključnim trendovima koje je neophodno pratiti i alatima koji nam mogu pomoći dok lutamo neistraženim teritorijem hibridnog rada.


MS Teams / Collaboration tools  Business Productivity  

Početni (100)

Bosanski/Hrvatski/Srpski

10 %

Sala 3, 27.10.2022. 17:00 - 17:45