Azure vs AWS, kontejneri, skaliranje, k8s opcije, cijena, pobjednik  

Sukob titana, vječito pitanje koje postoji već duži niz godina i koje će i dalje postojati! Ko je bolji, Azure ili AWS? Možete se naći u situaciji da klijent od vas traži analizu u kojoj ćete predstaviti opcije za njega, u prvom redu opcije dva cloud providera, AWS i Azure. Time se povećava i obim tehničkog znanja. Klijent može zahtijevati odnos cijene, fleksibilnosti, integracije sa ostalim sistemima cloud providera, ili mogućnost hibridnog okruženja. Sljedeće pitanje na koje je potrebno dati odgovor jeste skliranje sistema potrebama biznisa i njegova sposobnost dovoljnog i potrebnog prilagodjavanja zahtijevima proizvoda. Kroz predavanje pogledaćemo razlike izmedju AKS (Azure k8s) i EKS (AWS k8s) platformi. Težićemo prikazati prednosti koje pruža svaki od k8s cloud providera. Govorićemo o cijeni. U sklopu predavanja biće riječi o dodatnim mogućnostima za svaki od cloud providera u pogledu integracije sa ostalim sistemima u cloudu te drugim opcijama za pokretanje kontejner instanci. Predavanje može biti korisno za sve one koji žele upoznati razlike izmedju ponude AWS-a i Azure-a, solution arhitektama i programerima.


Containerization / Virtualization  Case Study  DevOps  MS Azure Containers  

Napredni (300)

Bosanski/Hrvatski/Srpski

40 %

Sala 6, 27.10.2022. 12:00 - 12:45