Kako smo kreirali Akademski CSIRT u Bosni i Hercegovini  

Iskustva pri kreiranju prvog akademskog CSIRT-a u Bosni i Hercegovini


Security  

Početni (100)

Bosanski/Hrvatski/Srpski

Sala 3, 27.10.2022. 16:00 - 16:45