Dapr - distributed application runtime  

Dapr je event-driven framework koji se može pokrenuti na bilo kojoj cloud ili edge infrastrukturi. Olakšava izradu distribuiranih aplikacija, a sastoji se od komponenti koje se zovu building blokovi. Između ostalog sadrži blokove za pub/sub, state management i service-to-service invocation. Demo prikazuje rad Dapr-a na Kubernetes klasteru koristeći .NET, Kafku i Redis.


Osnovno poznavanje procesa razvoja softvera i mikroservisne arhitekture.

Containerization / Virtualization  DevOps  MS .NET Core / ASP.NET Core  Web Development  

Srednji (200)

Bosanski/Hrvatski/Srpski

35 %

Sala 5, 27.10.2022. 14:00 - 14:45