Microsoft Teams - tips and tricks za organizatore i korisnike  

Zadnje dvije godine, virtualne konferencije i sastanci dobili su novu dimenziju. Popuštanjem COVID mjera, vraćamo se na live sastanke, no i dalje koristimo MS Teams u hibridnom okruženju. 

Kroz korištenje MS Teamsa u tvrki u kojoj radim kroz ove dvije godine, prenio bih iskustva. Što smo naučili koristeći Microsoft Teams. Kroz demo pokazati ćemo mogućnosti osiguravanja sastanaka, priprema za sastanke, razliku između Teams Webinara i klasičnog Teamsa, upravljanje datotekama i aplikacijama, kao i tips'n'tricks. 

Pripremite svoja pitanja ili nedoumice, s kojima ste se susretali, koristeći Teamse, da bi vam dali odgovore na vaša pitanja. 


Poznavanje osnove Microsoft Teamsa...

MS Teams / Collaboration tools  Microsoft 365  

Srednji (200)

Bosanski/Hrvatski/Srpski

80 %

Sala 3, 27.10.2022. 14:00 - 14:45