Nove opcije i solucije uz Windows Admin centar i Windows Server 2022  

Windows Admin Center je fleksibilna, lokalno implementirana platforma i rješenje za upravljanje vašeg okruženja. Sadrži osnovne alate za rješavanje problema, konfiguraciju, upravljanje i održavanje. Spoj Windows Servera 2022 i Windows Admin Center nam nudi integracijsku uslugu između Azure, M365 i On-Premises servisa. Na ovom predavanju pokazat ću vam kroz demonstracije na koji način podesiti optimalan i siguran hibridni servis.


MS Windows Server  

Napredni (300)

Bosanski/Hrvatski/Srpski

60 %

Sala 1, 28.10.2022. 12:00 - 12:45